Hoe kunnen we helpen?

Kort verzuimverlof en buitengewoon verlof

Betekenis van Kort verzuimverlof en buitengewoon verlof

Dit is een verlofsoort voor werknemers  voor spoedeisende, onvoorziene of persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn verlof voor verhuizing, huwelijk, de bevalling van de partner en doktersbezoek. Over het algemeen gaat het om verlof van enkele uren tot enkele dagen. De werkgever betaalt het salaris door tijdens dit verlof.

Over deze vorm van verlof zijn in de wet geen regels vastgelegd. Het kan zijn dat hierover wel afspraken zijn gemaakt in cao, bedrijfsreglement, personeelshandboek of arbeidsovereenkomst.

Kort verzuimverlof wordt ook wel Bijzonder, buitengewoon of calamiteitenverlof genoemd.

Kort verzuimverlof is iets anders dan kort verzuim. We spreken van kort verzuim als een medewerker 7 of minder dagen ziek is. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>