Hoe kunnen we helpen?

Overlijdensuitkering

Betekenis van Overlijdensuitkering

Als een werknemer komt te overlijden hebben nabestaanden recht op een overlijdensuitkering. De werkgever is verplicht 1 bruto maandsalaris netto uit te keren.

Je hebt alleen recht op een overlijdensuitkering als je een behoort tot de nagelaten betrekkingen van de overleden werknemer. De wet bepaalt wie dit zijn. Je hebt echter niet altijd recht op de overlijdensuitkering. Dat heb je niet als de werknemer voor het overlijden geen recht op loon had, of door zijn of haar eigen toedoen geen recht had op een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

In het geval van een overeenkomst met uitzendbeding keert het UWV de overlijdensuitkering uit. Het UWV krijgt automatisch bericht van het overlijden vanuit de BRP.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ANW | BRP | Uitzendbeding

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>