Hoe kunnen we helpen?

ORT (Onregelmatigheidstoeslag)

Betekenis van Onregelmatigheidstoeslag

Onregelmatigheidstoeslag is een toeslag die een werknemer op zijn brutoloon krijgt wanneer deze op onregelmatige tijden moet werken. De toeslag is vaak geregeld in een CAO en kan een vaste vergoeding zijn of berekend worden op basis van de gewerkte uren.

ORT geldt bijvoorbeeld voor diensten op zaterdag, zon- en feestdagen of avond- en nachtdiensten. Ook werken in de vroege ochtend wordt vaak beschouwd als onregelmatige arbeidstijd. Zo is het voor werknemers financieel interessant om op onregelmatige tijden te werken. 

Onregelmatigheidstoeslag komt bijvoorbeeld voor in het ziekenhuiswezen, verzorgings- en verpleeghuizen en in industriële bedrijven. Het recht op ORT is vaak in de CAO of arbeidsovereenkomst opgenomen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidstijdenwet | CAO 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>