Hoe kunnen we helpen?

Objectieve (harde) selectiecriteria

Betekenis objectieve (harde) selectiecriteria

Objectieve selectiecriteria zijn (harde) functie-eisen die meetbaar en controleerbaar zijn op basis van het cv. Harde of objectieve selectiecriteria waar vaak op geselecteerd wordt zijn opleidingsniveau en aantal jaren werkervaring. 

Bij de werving van een accountmanager buitendienst kan bijvoorbeeld een objectief selectiecriterium zijn dat deze in het bezit is van een rijbewijs B.  

Eerste selectie op basis van harde selectiecriteria

Vaak vindt een eerste selectie van sollicitanten plaats op basis van harde, objectieve selectiecriteria. Iedereen die niet aan die criteria voldoet, wordt niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>