Hoe kunnen we helpen?

NIRPA

Betekenis van Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en- blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.

NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en bestaat sinds 2004. Het NIRPA zet zich in voor erkenning van het vakgebied payroll en de
bijbehorende titels RSa en RPP. Het NIRPA is opgericht in 2004. Bij de stichting zijn circa 1.800 payroll-professionals aangesloten. Jaarlijks groeit het aantal aansluitingen met ongeveer 10 procent. 

Registratie van NIRPA vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Alle NIRPA geregistreerde professionals onderschrijven de in 2014 geïntroduceerde Gedrags- en Beroepscode. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Payroll 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>