Hoe kunnen we helpen?

Niet-indeelbare uitzendkracht

Betekenis van Niet-indeelbare uitzendkracht

De niet-indeelbare uitzendkracht is de uitzendkracht van wie de werkzaamheden niet volgens de inlenersbeloning kunnen worden ingedeeld in het functiegebouw bij de opdrachtgever.  

Bijvoorbeeld een schoonmaakster die bij een advocatenkantoor gaat werken die niet ingedeeld kan worden in de reguliere loonschalen van het advocatenkantoor.

De beloning moet dan worden vastgesteld aan de hand van gesprekken met de uitzendkracht en, indien van toepassing, de opdrachtgever. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich meebrengt, de verantwoordelijkheden, ervaring en het opleidingsniveau.

Om vast te stellen of de werkzaamheden niet indeelbaar zijn, moet het onderstaande stappenplan worden gevolgd.

 

stappenplan niet indeelbaar

 

Zie ook de cao voor uitzendkrachten.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ABU-loongebouw | ABU | Inlenersbeloning 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>