Hoe kunnen we helpen?

Nawerking Ziektewet

Betekenis van Nawerking Ziektewet

De nawerking Ziektewet is een regeling waarbij een werknemer nog 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst aanspraak kan maken op een Ziektewet-uitkering. Zo blijft een werknemer een paar weken verzekerd tegen het risico van ziekte of arbeidsongeschiktheid na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Zodra een werknemer uit dienst is, is hij of zij niet meer verzekerd voor de Ziektewet. Als hij of zij dan toch ziek wordt, kan deze werknemer soms toch een Ziektewet-uitkering krijgen. Dat heet nawerking. Dit kan alleen als de werknemer op dat moment geen baan of uitkering heeft.

Wanneer heeft een werknemer recht op nawerking Ziektewet?

Een werknemer die uit dienst is valt alleen onder de nawerking van de Ziektewet als hij of zij ziek wordt binnen 4 weken na het einde van het dienstverband. Als de werknemer ziek wordt tijdens zijn onbetaald verlof, dan heeft hij geen recht op een Ziektewet-uitkering.

Uitzendkrachten

In de praktijk komt het voor dat een flexwerknemer belt om zich na afloop van zijn uitzendovereenkomst ziek te melden. Deze werknemer heeft mogelijk recht op een Ziektewet-uitkering. Als de uitzendonderneming denkt dat er recht is op een ZW-uitkering, dan meldt hij de werknemer ziek bij het UWV. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsongeschiktheid | ZW 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>