Hoe kunnen we helpen?

MoMi (Modern Migratiebeleid)

Betekenis van Modern Migratiebeleid (MoMi)

De wet Modern Migratiebeleid (MoMi) is sinds juni 2013 ingevoerd. De wet is bedoeld om het migratiebeleid te moderniseren voor vreemdelingen die op reguliere gronden in Nederland willen verblijven. Nederland moet hiermee aantrekkelijker worden voor werknemers waar economisch behoefte aan is. 

In de wet MoMi is onder andere geregeld dat het mogelijk is een gecombineerde vergunning voor toegang en verblijf aan te vragen en dat een migrant over een referent in Nederland moet beschikken. In de praktijk kan je dit tegenkomen als je een vreemdeling van buiten de EU aan het werk wilt stellen.

Wil je meer informatie?

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsmigrant | IND | Referent (vreemdelingen) | Vreemdelingenwet

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>