Hoe kunnen we helpen?

Mobiliteitsbonus

Betekenis van Mobiliteitsbonus

De mobiliteitsbonus was een korting op de premies voor werknemersverzekeringen. Een werkgever kon voor maximaal 3 jaar deze bonus krijgen wanneer hij een medewerker uit bepaalde doelgroepen in dienst nam. 

Er was een mobiliteitsbonus voor medewerkers met een handicap of ziekte en een voor uitkeringsgerechtigden van 56 jaar of ouder. De mobiliteitsbonus is per 1 januari 2018 vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV). De LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die mensen uit bepaalde doelgroepen in dienst hebben. Hiervoor moet een doelgroepverklaring LKV aangevraagd worden. 

Wil je meer informatie?

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>