Hoe kunnen we helpen?

LKV (LoonKosten- Voordeel)

Betekenis van Loonkostenvoordeel

Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Vanaf 2018 wordt de systematiek van premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Dit komt in de vorm van een vast bedrag per verloond uur dat achteraf wordt uitbetaald aan de werkgever.

Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen:

  • Het LKV oudere werknemer: voor werknemers vanaf 56 jaar die uit een uitkeringssituatie komen.
  • Het LKV arbeidsgehandicapte werknemer: voor werknemers met ziekte of een handicap
  • Het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: voor werknemers uit de WIA
  • Het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden voor mensen die in het doelgroepregister banenafspraak en mensen met een scholingsbelemmering.
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Loonkostenvoordeel oudere werknemer | Premiekorting | WIA

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>