Hoe kunnen we helpen?

Marge

Betekenis van Marge

De marge is een onderdeel van het tarief. In de flexbranche is de marge het verschil tussen was het kost om een flexwerknemer uit te zenden (de kostprijs) en het tarief, de prijs voor de verlening van de dienst. 

Van de marge kunnen de kosten voor het hoofdkantoor en de vestigingen worden betaald, en het salaris van de medewerkers. Wat dan nog overblijft van de marge is winst.

De kostprijs en de andere kosten kunnen vaak niet of nauwelijks worden beïnvloed. Het verlagen of verhogen van het tarief is dan ook het belangrijkste instrument om invloed uit te oefenen op de marge en het winstpercentage.

Er zijn een aantal belangrijke factoren die bepalend kunnen zijn voor de marge. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • de hoogte van het loon van de flexwerknemer;
  • de duur van de plaatsing; 
  • de wervingsinspanningen; 
  • de concurrentiepositie die je wil verwerven.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | Kostprijs | Tarief opdrachtgever 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>