Hoe kunnen we helpen?

Leegloop

Betekenis van leegloop

We spreken van leegloop als er tijdelijk geen werk is voor een flexwerknemer met een uitzendovereenkomst gebaseerd op een vast aantal uren. Dit is dus een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding en met loondoorbetalingsverplichting.

Bij een uitzendovereenkomst met een loondoorbetalingsverplichting (fase B/3 of C/4) is de uitzendonderneming verplicht om passend werk te zoeken en aan te bieden. De uitzendkracht is verplicht dit aanbod te accepteren.

Het kan voorkomen dat er voor een bepaalde arbeidskracht even geen werk is. De tijd die dan beschikbaar komt, wordt veelal gebruikt om kennis bij te spijkeren (bijvoorbeeld met een training of opleiding) of om interne klussen te doen.

Bekijk hiervoor ook artikel 22 in de uitzend-cao.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexwerkers | Uitzendovereenkomst | Uitzendbeding

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>