Hoe kunnen we helpen?

Kostendelersnorm

Betekenis van Kostendelersnorm

De kostendelersnorm is een onderdeel van de Participatiewet. Het houdt in dat als de aanvrager van de uitkering een woning deelt met meerdere volwassenen, de bijstandsuitkering (Participatiewet) daarop wordt aangepast. 

Hoe meer volwassen personen in het huis wonen, hoe lager de uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in een huis wonen, de woonkosten kunnen worden gedeeld. Niet alle huisgenoten tellen echter mee voor de kostendelersnorm. Bijvoorbeeld jongeren tot 21 jaar of huurders.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Bijstandsnorm | Participatiewet  

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>