Hoe kunnen we helpen?

Kiesrecht OR

Betekenis van Kiesrecht OR

Om deel uit te mogen maken van de ondernemingsraad van een bedrijf of een lid van de Ondernemingsraad te mogen kiezen, moet een werknemer een bepaalde periode werkzaam zijn voor de organisatie. 

In de ondernemingsraad (OR) hebben werknemers inspraak binnen de organisatie waarvoor zij werken. Bovendien kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie. Iedere organisatie met 50 medewerkers of meer moeten een OR hebben. 

Om kiesrecht te verwerven voor de OR, moet een werknemer een bepaalde periode werkzaam zijn voor de organisatie. Er zijn twee soorten kiesrecht: actief en passief kiesrecht. Actief kiesrecht is het recht om te kiezen, terwijl je met passief kiesrecht ook het recht hebt om gekozen te worden. 

Voor het verwerven van actief en passief kiesrecht gelden verschillende periodes. Zie actief en passief kiesrecht.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Actief kiesrecht OR | Passief kiesrecht OR | OR

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>