Hoe kunnen we helpen?

Passief kiesrecht OR

Betekenis van Passief kiesrecht OR

Passief kiesrecht houdt in dat je als werknemer gekozen kan worden om deel te nemen aan de ondernemingsraad (OR). 

Voor uitzendondernemingen geldt dat flexwerkers ook gekozen kunnen worden om voor de OR van de uitzendonderneming. Flexwerkers verwerven zowel actief als passief kiesrecht als ze gedurende 3 maanden werkzaam zijn geweest voor een uitzendonderneming. In deze periode hoeft de flexwerker niet voortdurend te hebben gewerkt: er kan sprake zijn van verschillende kortere of langere uitzendovereenkomsten.

Actief kiesrecht bij de OR van de opdrachtgever verwerft een flexwerker als hij 18 maanden bij dezelfde opdrachtgever werkzaam is geweest.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Actief kiesrecht OR | OR | WOR

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>