Hoe kunnen we helpen?

Justis

Wat is Justis?

Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het screent personen en organisaties door informatie op te halen uit exclusieve bronnen en deze te analyseren. Hierdoor kunnen zij een oordeel vormen over de integriteit van personen en organisaties. Bij Justis kan bijvoorbeeld een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) worden aangevraagd.

Als overheidsorganisatie screent Justis op terreinen waarvan de politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is. Het heeft toegang tot unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Ook wanneer het bedrijfsleven screent, moet dat betrouwbaar gebeuren. Daarom screent Justis deze bedrijven ook.

Bij Justis kan bijvoorbeeld een VOG aangevraagd worden. Om deze aanvragen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen, om te onderzoeken of een persoon of onderneming in aanraking is geweest met justitie. Daarnaast kan bij deze instantie ook een aanvraag voor een naamswijziging of huwelijksdispensatie ingediend worden.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

VOG

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>