Hoe kunnen we helpen?

Jareneis WW

Betekenis

Dit is een voorwaarde van de WW-uitkering die de duur van de uitkering bepaalt. De jareneis houdt in dat je in de 5 jaar voorafgaand aan jouw werkloosheid, tenminste 4 kalenderjaren gewerkt moet hebben. 

Een WW-uitkering duurt minimaal drie maanden. Om hier recht op te krijgen moet je eerst voldoen aan de wekeneis. Als je ook voldoet aan de jareneis heb je recht op een langere WW-uitkering. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe langer je recht hebt op WW.

Voorwaarden

Je voldoet aan de jareneis als:

  • je aan de wekeneis voldoet én
  • je in de afgelopen 5 jaar minimaal 4 jaar hebt gewerkt én
  • je in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen loon hebt ontvangen.

Voldoet een jaar niet aan de voorwaarden voor de jareneis? Dan kan dat jaar soms toch (gedeeltelijk) meetellen als arbeidsverleden. Bijvoorbeeld wanneer je voor je kinderen hebt gezorgd of mantelzorg hebt verleend. 

Duur WW-uitkering

Als je aan de jareneis voldoet ontvang je één maand WW voor ieder jaar dat je hebt gewerkt. Dat betekent dus dat je totale WW-uitkering in maanden even lang duurt als je arbeidsverleden in jaren. De maximale duur van een uitkering is 24 maanden. 

 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WW | Wekeneis WW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>