Hoe kunnen we helpen?

Intraconcern uitzenden

Betekenis van Intraconcern uitzenden

Wanneer een flexwerker van het ene bedrijf (BV) naar het andere bedrijf (BV) wordt uitgezonden, die beide onder hetzelfde concern vallen, spreekt men van intraconcern uitzenden. Bijvoorbeeld als je je eigen flexwerker laat werken op jouw vestiging.

Bij intraconcern uitzenden gelden afwijkende regels. Je mag in dat geval geen gebruik maken van het fasensysteem, maar bent verplicht het periode en ketensysteem te hanteren. Dus 3 contracten in 3 jaar. Daarnaast ben je verplicht de volledige inlenersbeloning te hanteren.

Met de invoering van de WAB is geregeld dat intraconcern uitzenden onder de reikwijdte van payrolling valt. 

 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WAB | Payrolling 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>