Hoe kunnen we helpen?

Grensarbeider

Betekenis van Grensarbeider

Een grensarbeider of grensganger is een persoon die dagelijks de landsgrenzen oversteekt om te kunnen werken of min. 1 keer per week naar huis terugkeert. 

De thuislocatie en de werklocatie van de arbeider liggen in 2 verschillende landen. Voor Nederland is dit bijvoorbeeld de Belg en de Duitser. De arbeider behoort tot de sociale zekerheid van het land waar hij tewerkgesteld is. De grensarbeider kan vaak in meerdere landen belasting en premies betalen en van voorzieningen gebruikmaken. Nederland heeft met België en Duitsland verschillende verdragen afgesproken over onder andere inkomstenbelasting, hypotheekrenteaftrek en ziekte.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Grensoverschrijdende arbeid | Loonbelasting | Sociale zekerheid

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>