Hoe kunnen we helpen?

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Betekenis van Gemeentelijke Basisadministratie

De Gemeentelijke Basisadministratie was van 1 oktober 1994 tot 6 januari 2014 de benaming voor het bestand van persoonsgegevens bij Gemeenten van alle ingezetenen (woonachtig in Nederland) of ingeschrevenen (laatste woongemeente in Nederland).  

Dit bestand dient als basis voor de hele overheid. De GBA werd bijgehouden door de Nederlandse gemeenten. 

De GBA is in 2014 vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Word gebruikt in

De GBA werd gebruikt door de burgers en de gemeente. Daarnaast werden de gegevens in de GBA ook gebruikt door (semi)-overheidsorganisaties als de politie, belastingdienst, het waterschap en de pensioenfondsen. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>