Hoe kunnen we helpen?

Formulier A1/ certificate of coverage

Betekenis van Formulier A1/certificate of coverage

Het A1 formulier is een verklaring waarmee een werknemer die buiten Nederland werkt aan kan tonen dat hij in Nederland verzekerd is voor sociale verzekeringen, zodat hij rechten behoudt voor AOW, Anw, ziekte, ziektekosten, kinderbijslag en werkloosheid, en op deze voorzieningen aanspraak kan blijven maken tijdens en na de werkzame periode in het buitenland.

Op het formulier staat:

  • welke wetgeving voor jou geldt;
  • waarom deze wetgeving voor jou geldt (op grond van welk artikel);
  • de periode waarvoor deze afspraak geldt;
  • de plaats waar je gaat werken.

Wanneer je in het buitenland werkt, maar de Nederlandse wetgeving voor jou geldt, kun je het formulier A1/ certificate of coverage aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Het certificaat is belangrijk omdat een werknemer zonder deze verklaring mogelijk niet in dat land mag werken. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Sociale verzekeringen | SVB

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>