Hoe kunnen we helpen?

ERD (ZW) Eigen Risico Drager (Ziektewet)

Betekenis van Eigen Risico Drager (Ziektewet)

Als werkgever kan je er voor kiezen Eigen Risico Drager te zijn voor de Ziektewet. Hierdoor draag je zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van je medewerkers. 

De betaling van de ZW-uitkering en de re-integratie kosten komen dan voor rekening van de werkgever en verlopen niet via het UWV. Het voordeel hiervan is dat je als werkgever minder aan ziektewetpremies betaalt.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ERD (WGA) | UWV | ZW 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>