Hoe kunnen we helpen?

ERD (WGA) Eigen Risico Drager (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Betekenis van Eigen Risico Drager (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Als werkgever kan je er voor kiezen Eigen Risico Drager te zijn voor de WGA. Hierdoor draag je zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van je medewerkers. 

De betaling van de WGA-uitkering (onderdeel van WIA) en de re-integratie kosten komen dan voor rekening van de werkgever en verlopen niet via het UWV. Het gaat dan om werknemers die ziek worden nadat de werkgever eigenrisicodrager is geworden. Het voordeel van eigenrisicodrager zijn is dat je als werkgever minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

UWV | WGA | WIA

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>