Hoe kunnen we helpen?

Driehoeksverhouding

Betekenis van Driehoeksverhouding

De driehoeksverhouding staat voor de relatie tussen de flexonderneming, flexwerknemer en opdrachtgever. 

Als flexwerknemer ben je in dienst van een flexonderneming. De flexonderneming leent je op tijdelijke basis uit aan een opdrachtgever. De flexonderneming betaalt je salaris, verzorgt je loonstrook en draagt belasting en premie voor je af. Er zijn dus drie partijen betrokken, vandaar de term driehoeksverhouding.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | Flexwerkers | Opdrachtgever

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>