Hoe kunnen we helpen?

Curator

Betekenis van Curator

Een curator is een persoon die door de rechter is aangewezen het beheer te voeren over het vermogen en de bezittingen van een persoon. Dit kan in geval van persoonlijk faillissement zijn (iemand kan niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen) of als iemand onder beschermingsbewind wordt gesteld, dan treedt een curator op als een soort voogd. 

Als een flexwerknemer een curator/ bewindvoerder heeft kan het zijn dat het loon hiernaar overgemaakt moet worden.

Om een persoonlijk faillissement netjes te kunnen afwikkelen en de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk te behartigen, heeft een curator verschillende taken. De curator maakt een overzicht van het vermogen en de schulden. Als een faillissement is uitgesproken, neemt de curator de bevoegdheden over. Vervolgens is het de taak van de curator om de boedel veilig te stellen. De curator onderzoekt ook of er sprake is van fraude of wanbeleid door het bestuur van het bedrijf. Vervolgens zorgt de curator dat de uitkering aan de schuldeisers plaatsvindt.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexwerkers | Loondienst | Vermogenstoets

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>