Hoe kunnen we helpen?

CAK (Centraal Adminitratie Kantoor)

Betekenis van Centraal Administratie Kantoor

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Het CAK ziet er bijvoorbeeld op toe dat mensen verzekerd zijn en blijven voor de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. 

Personen worden bij het CAK aangemeld door de zorgverzekeraar na een betaalachterstand van minimaal zes maandpremies. De maandpremie, verhoogd met boete, moet dan tijdelijk aan het CAK worden betaald. Men blijft dus wel verzekerd bij de eigen zorgverzekering (minimaal de basisverzekering).

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WLZ | ZVW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>