Hoe kunnen we helpen?

Bewaarplicht

Betekenis van Bewaarplicht

Voor sommige documenten in de administratie van een werkgever geldt een officiële bewaarplicht. 

Vanuit de Wet op de Identificatieplicht (WID) moet een werkgever een kopie van het ID bewijs bewaren in zijn administratie. Dit moet tot tenminste 5 jaar na einde van het dienstverband (en tot het einde van desbetreffende kalenderjaar). Deze bewaarplicht geldt ook voor de loonbelastingverklaring en eventuele Tewerkstellingsvergunning (TWV). Loongegevens moeten voor de belastingdienst tot 7 jaar na einde dienstverband worden bewaard. 

Op deze manier hebben de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen de gelegenheid om controles op je administratie uit te voeren. Voor verschillende gegevens gelden verschillende bewaartermijnen. De administratie- en bewaarplicht wordt door de Belastingdienst gecontroleerd. De Belastingdienst kan maatregelen nemen als je bij een controle niet de vereiste stukken kunt voorleggen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Dienstbetrekking | TWV | WID

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>