Hoe kunnen we helpen?

Bedrijfsarts

Betekenis van Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is een arts, meestal verbonden aan een Arbodienst, die beoordeelt of een zieke medewerker arbeidsgeschikt is om te werken of juist niet. Hij adviseert de werkgever en de zieke werknemer bij re-integratie. Een bedrijfsarts wordt ook wel een Arbo-arts genoemd.

Een werknemer moet altijd toegang hebben tot een bedrijfsarts. Dat is bepaald in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid en staat ook zo ingeschreven in het BIG-register. 

Een bedrijfsarts heeft in de praktijk vier taken. Ten eerste draagt de bedrijfsarts bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts adviseert bijvoorbeeld werkgevers over preventieve maatregelen zodat ziekte door werk voorkomen kan worden. Een tweede taak is het adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden. Ten derde zal een bedrijfsarts het Preventief medisch onderzoek (PMO) uitvoeren. Tenslotte zijn bedrijfsartsen wettelijk verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. 

Een bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim en mag slechts beperkte informatie over een zieke werknemer delen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbowet | Arbo-arts | ZW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>