Hoe kunnen we helpen?

ANW (Algemene Nabestaanden Wet)

Betekenis van Algemene Nabestaanden Wet

De ANW is een uitkering voor nabestaanden, die zelf niet in hun onderhoud kunnen voorzien. De uitkering verzekerd hen van een basisinkomen na het overlijden van een partner of ouder. 

De ANW is een onderdeel van het sociaal zekerheidsstelsel. Het valt onder de sociale verzekeringen en is een volksverzekering.

De ANW kent verschillende uitkeringen. De hoogte van de uitkering verschilt per soort uitkering en hangt soms ook af van uw inkomen. De uitkering is maximaal 70% van het nettominimumloon. 

De ANW-uitkering is bedoeld voor de achterblijvende partner, voor verzorgers van kinderen jonger dan 21 jaar waarvan beide ouders overleden zijn, en voor verzorgers van kinderen jonger dan 18 jaar waarvan één van beide ouders overleden is. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is meestal verzekerd voor de ANW.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Sociale verzekeringen | Volksverzekeringen 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>