Hoe kunnen we helpen?

Aanzegtermijn

Betekenis van aanzegtermijn

De aanzegtermijn is een periode van één maand voor het aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer. Als een werkgever een een werknemer een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer sluiten geldt de aanzegtermijn. Een werkgever moet uiterlijk één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aangeven of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.

De aanzegtermijn werd geïntroduceerd in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2016 van kracht werd. In diezelfde wet wordt de aanzegboete geïntroduceerd. Dit is een boete die de werkgever moet betalen bij het te laat aanzeggen. De boete hangt af van het aantal dagen dat te laat opgezegd is.

Ook als de werkgever niet aanzegt of vergeet aan te zeggen eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. De werkgever is dan echter wel boeteplichtig, zoals bovenstaand gesteld.

Bij het niet nakomen van de aanzegverplichting moet de werknemer zelf een beroep doen op de werkgever om deze ‘boete’ te betalen. Deze vergoeding moet door de werknemer binnen 2 maanden na einde van de arbeidsovereenkomst gevorderd worden.

De aanzegtermijn geld ook voor uitzendovereenkomsten met een duur van 6 maanden of langer.

Word gebruikt in

Situaties waarin tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten van 6 maanden of langer.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ArbeidsovereenkomstWet Werk en Zekerheid | Uitzendbeding

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>