• Klassikaal

Werken met arbeidsmigranten

Als je als uitzendorganisatie arbeidsmigranten bemiddelt krijg je te maken met specifieke wet- en regelgeving. In deze training ga je daarmee praktijkgericht aan de slag, zodat je fouten voorkomt.

Duur: 2 dagdelen
Prijs op aanvraag

De training Werken met arbeidsmigranten zorgt ervoor dat je alle wet- en regelgeving kent rondom het werken met arbeidsmigranten. De arbeidsmigrant vervult namelijk een steeds belangrijkere rol op de Nederlandse arbeidsmarkt. En vermoedelijk zal ook in de toekomst de inzet van vele arbeidsmigranten noodzakelijk zijn. Immers, door de toenemende vergrijzing blijft krapte op de arbeidsmarkt actueel.  

In 2019 werkten er ruim 750.000 arbeidsmigranten in Nederland, waarvan een groot deel als uitzendkracht. Er zijn dus veel uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten. Daar komt veel bij kijken. In deze training komen alle aspecten van het werken met arbeidsmigranten aan de orde.  

Ter beschikking stellen arbeidsmigrant

Arbeidsmigranten hebben volgens de wet dezelfde rechten als Nederlandse werknemers, mits ze over een verblijfsvergunning beschikken. Dat betekent dat ze recht hebben op onder meer minimumloon, vakantiegeld, vakantiedagen, verlof, een maximale werkweek van 45 uur en de mogelijkheid om een arts te bezoeken bij ziekte. Ze hebben ook recht op een loon gelijk aan dat van hun Nederlandse collega’s. Daarnaast is er ook nog specifieke wet- en regelgeving ten aanzien van het werken met arbeidsmigranten. Daar moet je natuurlijk kennis van hebben. 

Ontwikkelingen rondom arbeidsmigranten

In de afgelopen jaren zijn diverse initiatieven ontplooid om de positie van de arbeidsmigrant in Nederland te verbeteren: 

 • Zo deed het ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’, onder leiding van Emile Roemer, voorstellen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten structureel te verbeteren.  
 • Ook werd de SNF-norm aangescherpt per 1 september 2021: Arbeidsmigranten moeten als zij tijdelijk naar Nederland komen immers ergens wonen. In 2020 faciliteerden uitzendbureaus huisvesting voor 65% van de arbeidsmigranten. Die huisvesting moet voldoen aan SNF-norm (Stichting Normering Flexwonen) 
 • Tenslotte zijn in de uitzend-cao (januari 2022) eveneens een aantal nieuwe afspraken voor uitzendkrachten die arbeidsmigrant zijn opgenomen. Zo moeten zij in de eerste twee maanden van een dienstverband minstens het fulltime minimumloon betaald krijgen. Ook als er weinig of geen werk voor hen is via het uitzendbureau. 

Werken met arbeidsmigranten in de praktijk

Wat vraagt het werken met arbeidsmigranten van jou als uitzendprofessional? Qua kennis? Qua werkproces? Waar heb je als uitzendprofessional allemaal mee te maken en wat zijn de (blijvende) ontwikkelingen? Tijdens deze training leer je in een dag alle ins- en outs over werken met arbeidsmigranten. Kennis en inzichten die je meteen in de praktijk kunt toepassen. 

Resultaat

Na het volgen van deze training: 

 • Heb je kennis van de Wet op de Identificatieplicht 
 • Weet je waar je op moet letten bij Vreemdelingendocumenten 
 • Heb je inzicht in arbeidsmarktontwikkelingen in combinatie met arbeidsmigranten 
 • Ken je de relevante bepalingen uit de uitzend-cao en pas je deze op juiste wijze toe 
 • Heb je kennis van relevante regelgeving op het gebied van huisvesting en weet je wat de SNF-norm inhoudt

Voor wie is deze training geschikt?

Voor elke arbeidsmarktprofessional, junior of senior, die zijn of haar kennis wil vergroten als het gaat om het ter beschikking stellen van arbeidsmigranten. Of voor degene die zijn of haar kennis wil opfrissen. Het (aanvangs-)niveau voor deze opleiding is mbo+. Je hebt bij voorkeur de BOU-opleiding afgerond. 

Duur 

Deze training duurt 1 dag (2 dagdelen).  

Prijs  

Je betaalt € 615 (excl. btw). Het lesmateriaal is hierbij inbegrepen.  

Na afloop van de training ontvang je een bewijs van deelname 

Inhoud

Tijdens de training Werken met arbeidsmigranten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wet op de Identificatieplicht in combinatie met de Wet Arbeid Vreemdelingen
 • Vreemdelingendocument(en)
 • Wel of geen tewerkstellingsvergunning?
 • Een Europese arbeidsmigrant of?
 • Ontwikkelingen arbeidsmarkt
 • Uitzend-CAO
 • Huisvesting, SNF
>