Training Uitzend-cao & WAB

Als uitzendprofessional moet jij je uitzendkrachten, gedetacheerden en je opdrachtgevers op een professionele manier kunnen informeren over de cao voor uitzendkrachten. En je moet de cao natuurlijk op juiste wijze toepassen. Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Ook deze wet heeft grote gevolgen voor het werk van de uitzendprofessional.

Wat er aan bod komt in de training uitzend-cao & WAB

De onderwerpen die tijdens deze training aan bod komen:

 • Totstandkoming ABU / NBBU cao;
 • Fasensystematiek en rechtspositie;
 • Uitzendovereenkomst: met en zonder uitzendbeding;
 • Overeenkomst zonder beding en sluiten van een nieuwe overeenkomst;
 • Opvolgend werkgeverschap;
 • Wet Arbeidsmarkt in balans: ketenregeling en onderbreking, oproepovereenkomst, payrollovereenkomst, aanzegtermijn, proeftijden, transitievergoeding en ontslag;
 • Toepassing inlenersbeloning en ABU-cao loonschalen voor doelgroepen;
 • Vaststellen van uurloon en of ADV-compensatie in geld;
 • Einde van de uitzendovereenkomst en wegvallen uitzendarbeid;
 • Wet arbeid en zorg (geboorteverlof);
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid.

De ABU en de NBBU cao hebben hun eigen ‘look and feel’. Echter, omdat de basisbeginselen hetzelfde zijn, combineren wij de ABU en NBBU cao in één training. In deze training maak je kennis met de belangrijkste beginselen van de cao voor uitzendkrachten. De training is praktijkgericht, zodat je echt inzicht krijgt hoe de cao-regels in de praktijk uitwerken. Na het volgen van deze workshop ben je (weer) helemaal op de hoogte hoe je de ABU / NBBU cao moet toepassen.

Daarnaast komen in deze training de belangrijkste wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich meebrengt aan de orde.

Voor wie is de training geschikt?

Deze training van één dag is uitermate geschikt voor iedereen (niet alleen ABU- en NBBU-leden) die snel inzicht wil krijgen in de (gevolgen van) de uitzend-cao en de WAB.

Je spijkert je kennis over de uitzend-cao en de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 1 dag bij. Je past de inzichten in de praktijk toe en informeert uitzendkrachten en opdrachtgevers op professionele wijze. En hoe deze toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Het (aanvangs-)niveau van deze training is mbo+.

Na afloop van deze training:

 • Ben je in staat om de basisbeginselen van de ABU / NBBU cao toe te passen:
 • Heb je kennis van de belangrijkste wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich meebrengt voor de flexbranche;
 • Weet je deze wijzigingen toe te passen.

CAO en lesmateriaal

Uiteraard ontvang je (digitaal) van ons de nieuwste versie van de ABU-NBBU cao en oefenmateriaal.

Duur

Deze training duurt 1 dag (2 dagdelen). Daarnaast duurt de voorbereiding circa 8 uur.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 525 excl. btw.

Na de training ontvang je een bewijs van deelname.

PE-punten

De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft 6 PE-punten toegekend aan deze training.

Inschrijven

Klik hieronder op ‘Inschrijven’. Vervolgens kies je de gewenste startdatum en locatie.

Onderwerpen:

 • Totstandkoming ABU / NBBU cao;
 • Fasensystematiek en rechtspositie;
 • Uitzendovereenkomst: met en zonder uitzendbeding;
 • Overeenkomst zonder beding en sluiten van een nieuwe overeenkomst;
 • Opvolgend werkgeverschap;
 • Wet Arbeidsmarkt in balans: ketenregeling en onderbreking, oproepovereenkomst, payrollovereenkomst, aanzegtermijn, proeftijden, transitievergoeding en ontslag;
 • Toepassing inlenersbeloning en ABU-cao loonschalen voor doelgroepen;
 • Vaststellen van uurloon en of ADV-compensatie in geld;
 • Einde van de uitzendovereenkomst en wegvallen uitzendarbeid;
 • Wet arbeid en zorg (geboorteverlof);
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Inschrijven voor de Uitzend-cao & WAB? Direct inschrijven