SEU | Basisopleiding Uitzendprofessional – Pools

Wil jij je als uitzendprofessional ontwikkelen tot een echte professional? Deze opleiding bereidt je grondig voor op de dagelijkse praktijk in het Pools. Dus als jij veel samen werkt met Poolse werknemers/werkgevers kies dan voor de Basisopleiding Uitzendprofessional in het Pools. Een dag- of avondopleiding bereidt jou voor op het examen van de Stichting Examen Uitzendbranche.

Het resultaat

Natuurlijk leer je het uitzendvak niet uit een boek, maar vooral in de praktijk. Desondanks is inzicht in wetgeving en administratieve procedures een must. Met de Basisopleiding uitzendprofessional Pools kom je goed beslagen ten ijs. De opleiding leert je de theorie van het uitzendvak en vooral de toepassing daarvan in de praktijk. Na afloop beschik je over een aanzienlijke hoeveelheid parate kennis en weet je de weg naar relevante informatie.

Locatie

Utrecht

Duur

Dagopleiding: 6 dagdelen verspreid over 5 weken (3 hele dagen van 09:30 – 16:30 uur).
Avondopleiding: 6 dagdelen verspreid over ± 10 weken (6 avonden van 18:45 tot 21:45 uur).

Kosten

€ 1.350 excl. btw en SEU-examen, inclusief het lesmateriaal in het Pools.

SEU-examen

Voor kandidaten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen is het mogelijk om met behulp van een Poolse tolk, een mondeling SEU-examen af te leggen. In verband met de verlengde examentijd en de kosten voor de tolk, kent dit examen een afwijkend tarief.

Met ingang van 1 september 2023 wordt ook het Pools-talige SEU-examen Uitzendprofessional online afgenomen. Nu is dat nog schriftelijk. Als je nog schriftelijk examen wilt doen kan dat tot en met 30 juni a.s. Meld je tijdig aan i.v.m. beperkte beschikbaarheid.

Van 1 juli t/m 31 augustus worden er geen examens in het Pools afgenomen.
Per 1 september wordt het examen alleen nog online afgenomen op één van de examenlocaties. Meld je aan via Mijn-SEU, selecteer een locatie en datum. Aanmelden voor dit examen kan vanaf 1 juli.

Voor informatie en tarieven kun je contact opnemen met de SEU of via info@seu.nl.

Vertaal naar Nederlands Vertaal naar Pools / Przetłumacz na Polski 

De opleiding in 6 delen:

  • Introductie Uitzendbranche
  • De inschrijving: werven en selecteren, discriminatiewetgeving, identificatieverplichtingen, arbeid van vreemdelingen, ID en verblijfsdocumenten;
  • Voorbereiding op indiensttreding: loon- en tariefberekening, kostprijsopbouw en Sociale zekerheid.
  • Contracteren, privacy en personeelsdossier: arbeidsrecht, verschillende (flexibele) vormen van een arbeidsovereenkomst en de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst. Privacy wetgeving en inhoud personeelsdossier;
  • Werkgeverschap uitzendonderneming en verloning: verloning volgens de uitzend-cao, specifieke regels voor de uitzendonderneming en belastingwetgeving.
  • Veilig werken en ziekte: Arbowet en Arbeidstijdenwet, aansprakelijkheid bij schade en medezeggenschap. Verlof, ziekte, re-integratie en wegvallen werk.
  • Einde werk: beëindiging arbeidsovereenkomst (regulier arbeidsrecht) en beëindiging uitzendovereenkomst (uitzend-cao). Werkhervattingsgerichte uitkeringen.
  • Voorbereiding op het SEU-examen.
Inschrijven voor de SEU | Basisopleiding Uitzendprofessional – Pools? Direct inschrijven