Ziekmelding in flexbranche op vrijdag heeft vaker psychische achtergrond

18 november 2020 1 min
Categorieën: Uitzendbranche, Verzuim

Op vrijdag is het aantal ziekmeldingen relatief laag. Echter, ziekmeldingen op vrijdag zijn wel relatief vaak psychisch gerelateerd. En verzuim met een psychische achtergrond duurt langer.

Dit blijkt uit een analyse van Acture van 350.000 ziekmeldingen in de uitzendbranche. Acture, dat eigenrisicodragers in de uitzendbranche begeleidt, denkt dat dit komt door een ‘ophoping van frustratie’ van de voorafgaande werkdagen.

Verzuim op vrijdag 20 procent langer

Op maandag melden zich twee keer zoveel werknemers ziek als op vrijdag. Maar werknemers die zich op vrijdag ziek melden verzuimen 20 procent langer. Gemiddeld duurt verzuim 11 dagen. Medewerkers die zich op vrijdag ziek melden verzuimen gemiddeld 13 dagen.

Verzuimpreventie

Vanuit preventieoogpunt is het dus belangrijk om oog te hebben voor stressfactoren. Door deze te verminderen of weg te nemen wordt verzuim door klachten van psychische aard voorkomen en de verzuimduur teruggedrongen.

Trainingstip

Wil je verzuim voorkomen of weten hoe je met verzuim omgaat? Volg dan de training Grip op verzuim: van preventie tot verzuimgesprek.

>