Wervingskansen in Europa: overschot- en tekortberoepen

Marco Hendrikse 27 juni 2023 2 min
Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmigranten

Op Europees niveau (27 EU-landen, Noorwegen en Zwitserland) is in kaart gebracht waar overschotten en waar tekorten zijn ten aanzien van honderden beroepen. In Nederland hebben we met name te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Maar in andere Europese landen is voor 70% van deze beroepen nog wél arbeidsaanbod beschikbaar.

De Nederlandse gegevens zijn aangeleverd door UWV/Eures. De methode om tekort- en overschotberoepen is gebaseerd op de ratio tussen het aantal vacatures en het ingeschreven aanbod van werkzoekenden. Waar liggen voor Nederlandse arbeidsbemiddelaars nog wervingskansen in Europa?

Overschotten in Nederland

In Nederland zijn er slechts vijf beroepen/beroepsgroepen waarvoor een overschot is. Het betreft:

 • Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders
 • Activiteitenbegeleiders
 • Instellingskoks
 • Dierverzorgers
 • Uitvaartmedewerkers en balsemers

In België bijvoorbeeld is juist een tekort aan de drie eerstgenoemde beroepen.

Meest voorkomende tekortberoepen in Europa

Meestal komen tekortberoepen in meerdere landen voor. Niet verrassend hebben de meeste tekortberoepen in Europa betrekking op de ict, techniek, bouw en zorg. Het meest voorkomende tekortberoep in Europa is de beroepgroep metselaar/stratenmaker. Dit beroep wordt in 19 van de 29 landen als tekort aangemerkt. Er zijn daarnaast 6 beroepen die in 18 landen als tekortberoep worden gemeld. Dit zijn:

 • Vrachtwagenchauffeurs
 • Elektriciens gebouwaansluitingen
 • Timmerlieden
 • Machinestellers en -bedieners metaalproduktvervaardiging
 • Loodgieters en pijpfitters
 • Gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig coördinatoren

Voor de gespecialiseerde verpleegkundigen geldt dat er in geen enkel land een overschot is. Die zijn dus echt nergens meer te werven.

Voor de andere 5 beroepen zijn er nog wel kansen. In Hongarije geldt dat voor alle vijf de beroepen een overschot is. Voor een uitzendbureau dat arbeidsmigranten uit Hongarije bemiddelt liggen hier dus kansen.

Tip! Lees ook: Aantal arbeidsmigranten in Nederland groeit volgens alle scenario’s

166 tekortberoepen in Nederland

Dat geldt overigens ook voor heel veel andere tekortberoepen. In Nederland gaat het in totaal om 166 tekortberoepen. Voor 50 daarvan zijn er overschotten in Hongarije. Er is echter nog een ander Europees land waar veel overschotten zijn voor beroepen waarvan wij in Nederland tekorten hebben: Denemarken. Voor maar liefst 53 beroepen/beroepsgroepen hebben de Denen overschotten, terwijl Nederland kampt met een tekort.

Beroepen zonder overschotten

Natuurlijk zijn er ook veel beroepen waaraan in ieder Europees land een gebrek is. Van verpleegkundigen en tandartsen tot juristen, opticiens en technici elektronica. En wil je ICT helpdeskmedewerkers ergens vandaan ‘toveren’? Dan liggen er alleen kansen in Finland.

Tip! Lees ook: Wat is het verschil tussen arbeidsmigranten en kennismigranten?

Wervingskansen

Hoe dan ook, voor uitzendbureaus die zich richten op het bemiddelen van arbeidsmigranten liggen er zeker kansen. Niet alleen in Denemarken en Hongarije, maar ook bijvoorbeeld in Slowakije en Kroatië. En richt je je op de bemiddeling van Stedenbouwkundigen, Chemisch ingenieurs, Medische praktijkassistenten of Loonadministrateurs, dan biedt Zweden wellicht soelaas.

Overzicht

Benieuwd naar het overzicht van tekort- en overschotberoepen, ga naar de bijlage of raadpleeg het dashboard van Eures (in het Engels).

>