Verplichte certificering uitzendbureau: ‘Begin nu met voorbereidingen’

Marco Hendrikse 4 november 2022 3 min
Categorieën: Certificering, Uitzendbranche

Julisa Fereijra–Phelipa, Business Unit Directeur bij Normec VRO, roept uitzendorganisaties op om zich nu al te gaan voorbereiden op de verplichte certificering die eraan komt. Wachten met actie ondernemen kan desastreuze gevolgen hebben, zo waarschuwt ze.

Start tijdig met voorbereidingen

Op flexmarkt.nl doet Julisa Fereijra–Phelipa een oproep aan alle uitleners van arbeidskrachten om zich voor te bereiden op de (extra) eisen die per 2025 aan uitzendorganisaties worden gesteld. 2025 lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt voorbij, zo waarschuwt ze. Zeker voor de naar schatting 10.000 uitzendbureaus die nu het SNA-keurmerk nog niet hebben.

Aanvullende eisen op SNA-keurmerk

Uitzendorganisaties die wel al een SNA-keurmerk hebben, hebben een voorsprong. Het SNA-keurmerk zal immers de basis gaan vormen van het nieuwe certificeringsstelsel. Wel komen er – in ieder geval zes – aanvullende eisen waaraan uitzenders moeten voldoen:

  • Betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm;
  • De ondernemer moet een verklaring omtrent het gedrag (VOG) afgeven;
  • Een bankgarantie van € 100.000. Voor startende uitleners geldt voor de eerste zes maanden een bankgarantie van € 50.000.
  • Het aanbieden van gecertificeerde huisvesting (voor arbeidsmigranten);
  • Het doorgeven van informatie over veiligheid op de werkplek (door de uitlener);
  • Controle op pensioenaansluiting bij het juiste pensioenfonds.

Er komt een overgangsregeling voor uitleners die bij de start van het nieuwe stelsel tenminste vier jaar lang arbeidskrachten ter beschikking hebben gesteld.

SNA-certificering expert Julisa Fereijra

Julisa Fereijra–Phelipa

Herziening SNA-keurmerk

Momenteel wordt het SNA-keurmerk herzien. Uitleners wachten nu met certificering totdat het zover is. Maar, zo weet Fereijra die nauw betrokken is bij de huidige herziening van deze norm, dat is niet slim. Fereijra: “Inhoudelijk verandert er namelijk weinig aan het keurmerk. De herziening betreft vooral de benadering tijdens de inspectie, die meer risicogericht zal zijn. Ook zal worden ingezoomd op de mate waarin een onderneming de administratieve organisatie op orde heeft. Op deze manier focus je op de onderdelen binnen een organisatie die reële risico’s vormen. Bijvoorbeeld als het gaat om de brutolonen die op of maximaal 15% boven het wettelijk minimumloon liggen. Hier bestaat een risico dat, wanneer er sprake is van inhoudingen op het loon, je onder het minimumloon uitkomt.”

Niet uitstellen

Ze raadt uitzendorganisaties aan om niet tot 1 januari 2025 te wachten met de voorbereidingen voor de certificering. Als een uitzendorganisatie het SNA-keurmerk nog niet heeft, dan is dit een goede eerste stap om te behalen. Fereijra vreest dat de capaciteit van certificeringsinstellingen niet voldoende zal zijn als alle uitzenders tot het laatste moment wachten met certificering. Fereijra: “Wacht je tot kort voor 2025, dan is de kans klein dat je het certificaat voor 1 januari 2025 hebt. Met alle mogelijke gevolgen van dien.”

Fouten constateren en corrigeren

Er komt best veel kijken bij een inspectie voor het SNA-keurmerk. Zelfs organisaties die het keurmerk al hebben blijken, vaak onbewust, in de fout te gaan. Zo constateren de inspecteurs van Normec VRO bijvoorbeeld fouten bij het uitbetalen van het juiste (cao-)loon aan uitzendkrachten. Dit moet dan gecorrigeerd worden door de uitzendonderneming.

Julisa: “Bij het huidige, vrijwillige keurmerk hebben dergelijke onregelmatigheden niet de consequentie dat je geen arbeidskrachten meer ter beschikking mag stellen. Dat verandert wanneer de verplichte certificering ingaat. Immers, zonder certificering mag de onderneming niet uitlenen en de inlener niet inlenen van de uitlener.” Met andere woorden, het is goed om die ‘fouten’’ nu al te constateren en te corrigeren, zodat je verregaande consequenties vanaf 2025 voorkomt.

Certificeringsinstelling Normec VRO

>