Verkorting fase A en fase B per 2 januari 2023

3 november 2022 1 min
Categorie: Uitzend-cao

In de (nieuwe) cao voor uitzendkrachten die de ABU en NBBU in november 2021 afsloten met de vakbonden is een verkorting van fase A/1-2 en fase B/3 afgesproken.

Overgangsregeling vervalt

Fase A/1-2 is vanaf 2 januari 2023 nog maximaal 52 weken en fase B/3 maximaal drie jaar. Tot 2 januari 2023 was sprake van een overgangsregeling. Deze is per 2 januari 2023 niet meer van toepassing.

Dit betekent dat een fase A/1-2-contract dat de 52 weken overschrijdt van rechtswege een fase B/3 overeenkomst wordt. Een fase B/3 overeenkomst die de drie jaar overschrijdt, wordt van rechtswege een fase C/4 overeenkomst.

Er is echter nog één uitzondering: Overeenkomsten in fase B/3 die zijn aangegaan voor 17 november 2021 kunnen de periode van drie jaar nog overschrijden.

Intercedent die verbaasd is over de korting van de eindejaarsactie.

Om te vieren dat wij dit jaar weer vele honderden uitzendprofessionals hebben geholpen ontvang je 5% korting op alle trainingen en opleidingen.