Verkorting fase A en fase B per 2 januari 2023

3 november 2022 1 min
Categorie: Uitzend-cao

In de (nieuwe) cao voor uitzendkrachten die de ABU en NBBU in november 2021 afsloten met de vakbonden is een verkorting van fase A/1-2 en fase B/3 afgesproken.

Overgangsregeling vervalt

Fase A/1-2 is vanaf 2 januari 2023 nog maximaal 52 weken en fase B/3 maximaal drie jaar. Tot 2 januari 2023 was sprake van een overgangsregeling. Deze is per 2 januari 2023 niet meer van toepassing.

Dit betekent dat een fase A/1-2-contract dat de 52 weken overschrijdt van rechtswege een fase B/3 overeenkomst wordt. Een fase B/3 overeenkomst die de drie jaar overschrijdt, wordt van rechtswege een fase C/4 overeenkomst.

Er is echter nog één uitzondering: Overeenkomsten in fase B/3 die zijn aangegaan voor 17 november 2021 kunnen de periode van drie jaar nog overschrijden.

>