Uitzenders vermelden slechts in helft vacatures salaris

Marco Hendrikse 17 februari 2023 4 min
Categorieën: Recruitment, Uitzendbranche

De roep om een salarisindicatie in de vacaturetekst op te nemen wordt steeds luider. Logisch ook, als sollicitant wil je weten waar je aan toe bent voordat je solliciteert. Toch is het voor werkgevers nog lang niet altijd vanzelfsprekend om het salaris in de vacaturetekst te vermelden. Sterker nog, voor veel werkgevers, ook voor uitzendbureaus – zo bleek uit recent onderzoek van branchevereniging NBBU – valt er op dat gebied nog heel wat te verbeteren.

Positieve gevolgen vermelden salaris

Diverse onderzoeken tonen aan dat het vermelden van een salarisindicatie in de vacaturetekst loont. Zo meldt vacaturesite Indeed dat het vermelden van het salaris zorgt voor maar liefst 45% meer sollicitanten! Ook LinkedIn doet een duit in het zakje. LinkedIn concludeert uit eigen onderzoek dat transparantie over salaris top of mind is bij werkzoekenden. Het onderzoek dat in december 2022 werd uitgevoerd onderstreept het belang van het vermelden van het salaris in de vacaturetekst. Zo geeft 91% van de respondenten aan dat het vermeldden van een salarisindicatie in de vacature hun beslissing beïnvloed om te solliciteren.

Salarisindicatie helpt bij beslissing om te solliciteren

Als gevraagd wordt welke elementen in een functiebeschrijving behulpzaam zijn bij het nemen van een beslissing om te solliciteren dan geeft 89% aan dat ‘salaris’ belangrijk is. Alleen ‘functie-inhoud’ scoort met 90% nog net iets hoger. In nog een ander onderzoek van LinkedIn geeft 82% van de respondenten aan dat een het vermelden van een salarisindicatie hun menig over een werkgever positief beïnvloed.

Transparantie over salaris in vacaturetekst scoort hoog

Onderzoek NBBU naar vermelden arbeidsvoorwaarden

Ook branchevereniging NBBU ziet de toegevoegde waarde van het vermelden van arbeidsvoorwaarden in de vacaturetekst. Zij concludeert uit eigen onderzoek dat het vermelden van arbeidsvoorwaarden in vacatureteksten intermediairs nog volop mogelijkheden biedt om zich te onderscheiden.

250 vacatureteksten onderzocht

De NBBU onderzocht samen met Kollektif Media 250 vacatureteksten van de 50 grootste uitzenders, detacheerders en brokers in Nederland. In het onderzoek werd gekeken in hoeverre onderstaande 10 primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in de vacaturetekst zijn opgenomen:

 1. Salaris
 2. Werksfeer
 3. Vakantie- en verlofdagen
 4. Reiskostenvergoeding of auto van de zaak
 5. Pensioenregeling
 6. Flexibele werktijden
 7. Scholing en ontwikkeling
 8. Toeslagen
 9. Contractduur
 10. Bonussen

Uitgangspunten onderzoek

Van ieder flexbedrijf werden vijf vacatures beoordeeld. De vacatures zijn beoordeeld op aanwezigheid en beschrijving van arbeidsvoorwaarden. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Wordt de arbeidsvoorwaarde benoemd?
 2. Beantwoordt de arbeidsvoorwaarde de vraag van de kandidaat: wat betekent dit voor mij?

Marktconform salaris is nietszeggend

De term ‘marktconform salaris’, bijvoorbeeld, voldoet wel aan de eerste, maar niet aan de tweede vraag. De vraag ‘wat betekent dit voor mij?’ wordt hiermee namelijk niet beantwoord. Er moest een bedrag (bv €2200 – €3000 per maand) of uurtarief (bv €16,25 per uur) worden vermeld om als concreet beoordeeld te worden.

Prettige werksfeer

Een ander voorbeeld is een ‘prettige werksfeer’. Dit zegt als zodanig niets over de werksfeer. Wat de werksfeer prettig maakt, is immers subjectief. Werksfeer is concreet als dit wordt geïllustreerd met voorbeelden, citaten van collega’s of video’s. De voorwaarde beantwoordt dan aan de vraag van de werkzoekende: wat betekent dit voor mij?

Salaris is meest genoemde arbeidsvoorwaarde

Het onderzoek toont aan dat salaris het meest genoemd wordt (in 73% van de vacatures) en het vaakst concreet wordt gemaakt (52%). Dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd kan dus de helft van de vacatureteksten nog verbeterd worden!

De overige negen voorwaarden komen veel minder aan bod en volgen op ruime afstand. Zo is contractduur in 41% van de vacatures concreet gemaakt. Scholing en ontwikkeling in 24%. Vakantie- & verlofdagen en reiskostenvergoeding beide in 19% van de vacatures. Werksfeer werd in slechts 13% van alle vacatures concreet gemaakt.

Onderscheiden in vacatureteksten

De onderzoekers concluderen dan ook dat flexbedrijven zich nog veel meer kunnen onderscheiden in hun vacatureteksten. “Door arbeidsvoorwaarden vaker en concreter te benoemen, beantwoord je aan de wezenlijke vragen van werkzoekenden”, zegt Marcel Otto van Kollektif Media. “In vacatureteksten wordt nog te vaak geredeneerd vanuit de intermediair of de opdrachtgever. De behoefte van de kandidaat zou centraal moeten staan. Als je kandidaten duidelijk informeert, neem je de drempel weg om op die sollicitatie-knop te drukken”, aldus Otto.

Eervolle vermelding Consolid

Detacheerder Consolid krijgt ‘een eervolle vermelding’ van de onderzoekers. In een vacature voor een chauffeur voor een online supermarkt werden alle 10 arbeidsvoorwaarden benoemd en werden er maar liefst 9 concreet gemaakt.

Vacaturetekst Consolid scoort op alle punten goed

Gebruik een template voor vacatureteksten

De onderzoekers constateerden veel verschil tussen vacatureteksten van dezelfde intermediair. “Of dit een bewuste keuze is, is onduidelijk. Wellicht plaatsen zij de aanvraag van hun opdrachtgevers 1-op-1 door”, vermoed Otto. Hij suggereert om toch eenduidigheid in de vacatureteksten aan te brengen. “Eenduidigheid kan in je voordeel werken. Alleen al omdat je het makkelijker maakt om dezelfde soort informatie in verschillende vacatures sneller terug te vinden. Een template kan een eenvoudige oplossing zijn om die eenduidigheid aan te brengen.”

Het concreet vermelden van salaris en andere arbeidsvoorwaarden in je vacatureteksten levert meer sollicitanten op. Nu wordt het salaris in slechts de helft van de vacatureteksten concreet vermeld. Gezien het belang dat (potentiële) sollicitanten hieraan hechten is hier voor uitzenders dus nog veel te winnen!

>