Uitzendbranche kampt aan alle kanten met personeelstekort

Marco Hendrikse 23 oktober 2023 3 min
Categorieën: Arbeidsmarkt, Uitzendbranche

ABN Amro heeft het rapport ‘Stand van Business Services’ editie oktober 2023 uitgebracht. In dit rapport ook veel aandacht voor de uitzendbranche, detacheerders en de arbeidsmarkt.

Het rapport begint met de constatering dat de omzet van de uitzendbranche onder druk staat. In 2023 neemt de omzet (voor de gehele uitzendbranche; bij de grotere bureaus daalt deze) nog wel toe, maar de groei vlakt af. Het aantal uitzenduren daalt zelfs. Naar verwachting neemt de omzet in 2023 met 5% toe in vergelijking met 2022. Het aantal uitzenduren neemt juist met 5% af. De bankiers van ABN Amro wijten dit aan de afkoelende economie en het feit dat uitzendkrachten zeer moeilijk te vinden zijn op de krappe arbeidsmarkt.

Uitzendondernemers geven aan dat personeelstekorten (nog altijd) de grootste belemmering vormen voor uitzendbureaus. Uitzendkrachten treden vaker in dienst bij de inlener of gaan verder als zzp’er.

Omzetontwikkeling uitzendbureaus

Arbeidsmarkt

Hoewel de werkloosheid licht oploopt (in september waren er 371 duizend werklozen, 3,7 procent van de beroepsbevolking) is nog altijd sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures dan werklozen, ondanks dat er nog nooit zoveel mensen in Nederland aan het werk waren (meer dan 10 miljoen).

Personeelskrapte

Indicator van de spanning op de arbeidsmarkt

Ook de uitzendbranche heeft, zoals eerder gezegd, grote moeite om personeel te vinden. Zowel eigen mensen (bijvoorbeeld intercedenten) als uitzendkrachten zijn moeilijk te werven. Zo geeft 44 procent van de ondernemers in de uitzendbranche aan dat het aantal werkzoekenden te beperkt is om aan de arbeidsvraag te voldoen. Uiteraard heeft dat (negatieve) gevolgen voor de omzetontwikkeling in de branche.

Fluïde arbeidsmarkt

De bankiers spreken over een fluïde arbeidsmarkt. “Werkenden kiezen in toenemende mate voor autonomie en variatie in het werk door te wisselen van werkgever, soms zelfs van branche en ook van type arbeidsrelatie. Vandaag gedetacheerd, morgen in vaste dienst en overmorgen werk aannemen als zzp’er.” Daar komt nog bij dat met de toetreding van Generatie Z tot de arbeidsmarkt de roep om autonomie en variatie alleen maar sterker lijkt te worden.

Gevolgen personeelstekorten

In de zakelijke dienstverlening geeft maar liefst 58% van de ondernemers aan last te hebben van de krappe arbeidsmarkt. De personeelstekorten leiden tot een hogere werkdruk voor het personeel (genoemd door 36% van de ondernemers), hogere arbeidskosten (14%) en een lagere verkoop van diensten (12%).

Onderscheidende arbeidsvoorwaarden

De opstellers van het rapport denken dat er voor werkgevers niets anders opzit dan goede arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijke werkomgeving te bieden. Ook moeten werkgevers zich onderscheiden van de concurrentie door aandacht te schenken aan de balans tussen werk en privé en aan mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling. Werkgevers doen dat ook steeds vaker, zo blijkt uit de ABN AMRO Welzijnsmonitor 2022. Deze laat zien dat werkgevers steeds meer aandacht geven aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers en aan de werk-privébalans.

Tip! Lees ook: Vijf redenen waarom het echt belangrijk is om aandacht te besteden aan ontwikkeling

Modern werkgeverschap bij detacheerders

De bankiers zien deze ontwikkeling ook bij detacheerders. “Zij werven kandidaten met de belofte dat zij zich kunnen ontwikkelen bij verschillende bedrijven (inleners). Detacheerders leggen steeds meer nadruk op goed werkgeverschap. Ze brengen hun werknemers regelmatig samen voor opleiding, ontwikkeling en voor de binding met het bedrijf en elkaar – waarmee de gedetacheerde in feite steeds meer op een consultant gaat lijken die bij de klant zit voor een ‘klus’ of ‘opdracht’.” Exemplarisch vinden de bankiers het voorbeeld van Eiffel. Deze detacheerder heeft een camper beschikbaar voor personeel om te gebruiken in hun vrije tijd. Dat is nu modern werkgeverschap, aldus de samenstellers van het rapport.

Het hele rapport van ABN Amro kun je hier inzien.

>