Te weinig aandacht voor arbeidsmarktdiscriminatie hbo-opleidingen HRM

Marco Hendrikse 13 mei 2022 2 min
Categorie: Grensoverschrijdend gedrag

Het tegengaan van discriminatie tijdens werving- en selectietrajecten begint op school. Vooral bij diegenen die straks verantwoordelijk zijn voor het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Maar in welke mate wordt aandacht besteed aan het onderwerp discriminatie tijdens een opleiding HRM? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) onderzocht het.

Voor het onderzoek (december 2021 gepubliceerd) werden 30 docenten van HRM-opleidingen geïnterviewd. Hiervan waren er 20 werkzaam bij een HBO-instelling en 10 bij andere opleidingen. In het onderzoek stond de volgende vraag centraal: Hoe worden binnen de opleidingen Human Resource Management toekomstige HRM-medewerkers toegerust om arbeidsmarktdiscriminatie in de eigen organisatie te voorkomen en inclusie te bevorderen?

Niet altijd voldoende aandacht voor discriminatie

De onderzoeksresultaten zijn toch ietwat verontrustend. De meeste HRM-opleidingen op hbo-niveau doceren enige kennis over het voorkomen van discriminatie en het bevorderen van inclusie. Zo geven van acht hbo-instellingen de respondenten aan dat discriminatie specifiek terugkomt in het curriculum. Op vier hbo-opleidingen wordt volgens de respondenten niet specifiek gesproken over discriminatie
maar over inclusie en diversiteit of is de thematiek subtieler verwerkt in de opleiding. Maar er waren ook vijf opleidingen waar helemaal geen aandacht aan het onderwerp wordt besteed. Bij drie opleidingen komt het onderwerp alleen aan bod als de studenten er zelf expliciet om vragen.

Urgentie mist

Hbo-opleidingen die geen aandacht aan arbeidsmarktdiscriminatie besteden doen dat soms omdat de urgentie om met het thema aan de slag te gaan mist of omdat er vanuit de docenten of studenten weerstand is ten aanzien van dit onderwerp. Een pijnlijke constatering, gezien de ernst van de gevolgen van arbeidsmarktdiscriminatie. Andere opleidingen verstoppen zich achter de regeltjes en stellen dat het niet duidelijk in de landelijke competenties van HRM-hbo-opleidingen staat.

Mbo-opleidingen doen het beter

Bij mbo-opleidingen HRM gaat het opvallend genoeg beter. Bij de opleidingen op mbo-niveau wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van discriminatie. Wanneer is iets discriminatie, en wanneer niet? Deze aandacht voor het onderwerp komt vooral doordat het wettelijk verbod op discriminatie examenstof is. Het helpt dus zeker als het niet vrijblijvend is om aandacht aan een dergelijk thema te besteden.

Naar een betere toekomst

Kortom, vooral hbo-opleidingen HRM zullen het thema arbeidsmarktagenda in het onderwijscurriculum moeten opnemen en er dan ruimhartig aandacht aan moeten besteden. Alleen zo wordt discriminatie op de werkvloer tegengegaan en wordt werven en selecteren zonder vooroordelen de norm.

Tip! Volg onze e-learning over Omgaan met discriminatie op de werkvloer. Je weet na afloop wat discriminatie is en hoe vaak het voorkomt. Nog belangrijker, je leert discriminatie herkennen, je weet wanneer het straf- of laakbaar is en je weet ernaar te handelen.

>