Scholing en ontwikkeling voor intelligent herstelbeleid

Marco Hendrikse 31 mei 2020 3 min
Categorieën: Corona, Opleiding & Ontwikkeling

Het kabinet heeft een verlenging van het noodpakket voor banen en economie gepresenteerd: NOW 2.0. Het is een verlenging van de huidige NOW-regeling met vier maanden. Er kan een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni tm september 2020 worden aangevraagd door werkgevers die een omzetverlies van minstens 20% verwachten. Voor werkgevers die de subsidie aanvragen geldt nu een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

Inspanningsverplichting scholing

Ten opzichte van de eerste NOW-regeling, zijn er wat aanpassingen. Opvallend is vooral de inspanningsverplichting die wordt opgelegd aan werkgevers om hun medewerkers te scholen en te ontwikkelen. Werkgevers die gebruik willen maken van de NOW-regeling moeten verklaren dat zij zich in zullen zetten voor het opleiden en ontwikkelen van hun medewerkers.

Duurzaamheid

Dat past helemaal in de duurzaamheidsgedachte. Veel stimuleringsmaatregelen zijn gericht op duurzaamheid. Overigens hebben we het dan niet alleen over duurzame inzetbaarheid van medewerkers, maar ook over bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, het renoveren (energiezuinig maken) van kantoren en gebouwen en investeren in openbaar vervoer. Zo lanceerde de Europese Commissie een ‘groen’ herstelplan om de coronacrisis te boven te komen. De Amerikaanse nieuwssite Fastcompany spreekt er bewonderend over en kopt: The EU is launching the world’s greenest coronavirus recovery plan

Intelligent herstelbeleid

Dat gekeken wordt naar de (toekomstige) inzetbaarheid van medewerkers is natuurlijk goed. De Sociaal Economische Raad, de SER, doet ook een duit in het zakje. Op verzoek van het kabinet heeft zij ‘De contouren van een intelligent herstelbeleid’ geschetst. Daarin wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het scholen van werknemers. De SER constateert dat in de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het versterken van de leercultuur vanuit de urgentie van de grote tekorten op de arbeidsmarkt. “Er zijn initiatieven opgezet om mensen te ondersteunen met ontwikkeladvies en individuele budgetten voor scholing, of omscholingstrajecten naar tekortsectoren. Deze initiatieven kunnen nu juist behulpzaam zijn om mensen te begeleiden van werk uit sectoren waar werkloosheid dreigt naar werk in sectoren waar personeel nodig is”, aldus de SER.

Drempels om scholing te volgen verlagen

Er moet nog veel meer aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van werknemers. De SER pleit voor extra aandacht voor ouderen en MBO’ers omdat zij minder aan om- en bijscholing deden voor de crisis. De digitale vormen van opleiding en training, waarmee nu veel ervaring wordt opgedaan, kunnen mogelijk de drempel voor het volgen van scholing verlagen.

Goed geschoolde werknemers is belangrijk

Werkgevers, en zeker die werkgevers die van de NOW gebruik maken, moeten dus werken aan de ontwikkeling van hun werknemers. Dat is natuurlijk ook in hun eigen belang. Medewerkers met up-to-date kennis en vaardigheden zijn immers productiever, creatiever, gemotiveerder, innovatiever en doen met meer plezier hun werk. Kortom, scholing loont!

Huidige versus gewenste kennis en vaardigheden

Voor veel werkgevers betekent dit dat ze eerst nog eens goed moeten inventariseren welke kennis en vaardigheden de huidige populatie medewerkers heeft en welk niveau nu gewenst is. Zit daar een ‘gat’ tussen dan ligt bijscholing voor de hand. Daarna komt de grootste uitdaging: over de crisis heenkijken. Waar ga je naartoe als organisatie? Hoe gaat de toekomstige organisatie eruit zien? Welke producten en diensten verkoop je op welke wijze? Wat wijzigt ten opzichte van begin 2020? Moet je meer salesinspanningen gaan doen? Innovatiever worden? Vraagt dat aanpassing van medewerkers? Is het kennis- en vaardigheidsniveau up-to-date? Hoe eerder werkgevers beginnen met het bij- her- en omscholen van medewerkers, hoe sterker zij straks staan als de economie echt weer open gaat.

Want de SER zegt het al: Opleiding en ontwikkeling is een van de pijlers voor een intelligent herstelbeleid! 
Marco Hendrikse | manager marketing & content

Marco Hendrikse, manager marketing & content van artra en de Academy for Recruitment. Schrijft over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, recruitment en HRM.

>