Loonkloof in recruitmentbranche negen procent kleiner

7 december 2023 2 min
Categorieën: Arbeidsmarkt, Recruitment

De genderongelijkheid in salarissen binnen de recruitmentbranche is het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit de periodieke Salarischecker van Timetohire, waarin de RPO*-specialist 427 recruiters ondervroeg. Uit dit onderzoek blijkt ook dat het gemiddelde salaris van recruiters in 2023 hoger was dan in 2022.

Vrouwelijke recruiters gingen er in het afgelopen jaar meer op vooruit dan hun mannelijke collega’s. Waar in 2022 mannen voor een 40-urige werkweek bijna € 7.900 per jaar meer verdienden dan vrouwen, is dit verschil nu minder dan € 7.200. Bovendien steeg voor beide groepen het gemiddelde jaarsalaris met zeventien procent: van gemiddeld € 48.200 naar € 56.400. “Gelukkig zien we de loonkloof in de recruitmentsector verkleinen”, zegt Sebastiaan Cové, Head of Marketing bij Timetohire. “Hoewel deze verandering eerder had moeten komen, laat het zien dat de sector continu in ontwikkeling is. Waar recruitment vaak het onderschoven kindje was in het bedrijfsleven, zien we nu dat steeds meer bedrijven recruiters inzetten voor hun strategische personeelsbeleid.”

Ontwikkelingsbudget gedaald

Net als het salaris, stegen ook de bonussen voor recruiters in 2023. Deze extra beloningen bedroegen dit jaar gemiddeld 16,8 procent van het bruto jaarsalaris, een stijging van 2,8% ten opzichte van 2022. Wel daalde het ontwikkelingsbudget: in 2022 konden recruiters gemiddeld nog gebruik maken van € 1.800, in 2023 lag dit budget rond de € 1.600. Hierbij valt op dat mannelijke recruiters aanzienlijk meer ontwikkelbudget (2022: € 1.952, 2023: € 1.838) krijgen dan vrouwen (2022: € 1.465, 2023: € 1.430). Cové: “Het vinden van de perfecte match blijft een grote uitdaging, waarbij bonussen een bewezen motivator blijken. Dat die zijn gestegen, verbaast me dus eigenlijk niet. Tegelijkertijd ligt het gedaalde ontwikkelbudget al ver boven het landelijke gemiddelde, waardoor recruiters zich nog steeds goed kunnen door ontwikkelen.”

Sebastiaan Cove van Timetohire

Sebastiaan Cové, Head of Marketing bij Timetohire

Goede balans werk-privé

Mogelijk leiden de gunstige voorwaarden tot duurzame arbeidsrelaties in de recruitmentmarkt. Zo is het aantal werknemers dat zichzelf de komende twee jaar nog in de markt ziet werken het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven (2022: 80%, 2023: 75%). De populariteit is niet verrassend, gezien de prettige balans tussen privé en werk. Zo gaven recruiters in 2022 hun werk-privé-balans een 7.16 op een schaal van 10, in 2023 was dit een 7.35. Cové: “De krapte op de arbeidsmarkt lijkt de recruitmentsector an sich beperkt te raken, mede door het hoge welzijn van recruiters. Het is goed dat recruiters steeds beter hun privé- en werkleven kunnen combineren. Hiermee stijgt de kwaliteit van het werk en zal recruitment op den duur de aandacht in boardrooms krijgen die het verdient.”

*RPO staat voor Recruitment Process Outsourcing, de situatie waarbij de opdrachtgever enkele of alle wervingsactiviteiten uitbesteedt aan een externe dienstverlener.

>