Invulling geven aan de werkgeversrol als uitzendorganisatie

Marco Hendrikse 15 januari 2024 3 min
Categorie: Uitzendbranche

Steeds meer uitzendorganisaties geven invulling aan de werkgeversrol richting uitzendkrachten. Heb je immers een schaarse uitzendkracht binnen, een uitzendkracht waar inleners tevreden over zijn, dan wil je deze aan je binden. Je wilt dus een tevreden uitzendkracht, die goed in zijn of haar vel zit. Invulling geven aan de werkgeversrol is echter voor veel uitzendprofessionals ‘nieuw’. Waarom is dit zo belangrijk en hoe vul je dit in?

Aandacht als medicijn

Invulling geven aan de werkgeversrol betekent dat de intercedent of uitzendprofessional aandacht moet besteden aan het welzijn van de uitzendkracht. Nog serieuzer werk maken dus van verzuim. Aandacht is immers het beste medicijn. Maar ook ervoor zorgen dat een uitzendkracht de juiste kennis en vaardigheden heeft en duurzaam inzetbaar is. Of wat te denken van financiële stabiliteit. Uitzendkrachten met financiële problemen verzuimen vaker en zijn (veel) minder productief. Daarnaast is aandacht voor veiligheid op het werk – fysiek en mentaal – zeer belangrijk. Er moet zeker aandacht besteed worden aan een veilige werkplek.

Meer omzet en rendement

Uit bovenstaande blijkt al hoe belangrijk het is om een uitzendkracht gezond en tevreden te houden. Het leidt tot meer omzet en rendement. Dus niet alleen goed voor de uitzendkracht, maar ook voor de uitzendonderneming zelf. Dat voelt wat counterintuïtief, investeren in een uitzendkracht en dan toch meer verdienen. Maar toch is het zo.

Rendemenstool Doorzaam

De Rendementstool van Doorzaam laat direct zien wat investeren in een uitzendkracht oplevert. Je vult – zie ook onderstaande afbeelding – de diverse velden over o.a. het bruto uurloon, de marge en het aantal uren per week in. Daarnaast geef je aan wat de interventie kost. Dat kunnen de kosten van coaching zijn of van een opleiding of training. Het kan dan gaan om trainingen om beter te worden in het vak of juist om nieuw vaardigheden te leren. Maar het kan ook een cursus timemanagement zijn of budgetcoaching. Er is veel mogelijk.

Rendementstool Doorzaam

Positief rendement interventie

Na het invullen van de tool blijkt het rendement van een interventie positief. Dit positieve rendement is mede het gevolg van het feit dat Doorzaam bijvoorbeeld scholingsvouchers beschikbaar stelt aan uitzendkrachten. Met deze voucher kan de uitzendkracht één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van € 500 incl. btw. Uitzendkrachten gebruiken deze Scholingsvoucher voor bijvoorbeeld een cursus Digitale vaardigheden, Engels, Nederlands, Heftruckbediening of een training Opkomen voor jezelf. De Scholingsvoucher is bedoeld voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Uitzendkrachten kunnen hier elk kalenderjaar opnieuw gebruik van maken.

Andere tools

Naast de Rendementstool heeft Doorzaam nog veel meer instrumenten die je als uitzendorganisatie onder de aandacht kunt brengen van je uitzendkrachten. Stuk voor stuk instrumenten die zorgen voor binding van de uitzendkracht aan jouw organisatie. Zo kan de uitzendkracht een Duurzame Inzetbaarheidsscan invullen (beschikbaar in Nederlands en Engels). De scan geeft inzicht in hoe het werk van de uitzendkracht leuk en uitdagend blijft. En hoe deze ervoor zorgt lichamelijk en mentaal in staat te blijven om het werk uit te voeren. Invullen kost slechts 10 minuten.

Verder zijn er tips en instrumenten om financieel fit te blijven en aandacht voor een gezonde en veilige werkplek.

Koerskaart Duurzaam in Flex

Doorzaam heeft niet alleen instrumenten voor uitzendkrachten. Zo is er de Koerskaart Duurzaam in Flex. Deze helpt jou als uitzendorganisatie om het gesprek aan te gaan met de inlener. Dit is immers de omgeving waar de uitzendkracht werkzaam is. Doorzaam beschrijft de Koerskaart als “een externe deskundige en procesbegeleider in één.”

Op een (digitale) poster worden afspraken gemaakt over o.a. de inwerkprocedure en contactpersoon, de ontwikkeling en de afstemming tussen opdrachtgever, uitzendbureau en uitzendkracht. Er komen vier thema’s aan bod: Gezondheid, (organisatie)Cultuur, Werksituatie en Loopbaan.

Win win

Als uitzendorganisatie kun je dus heel goed invulling geven aan de werkgeversrol. De instrumenten van Doorzaam kunnen daarbij behulpzaam zijn. Maar je hoeft ze natuurlijk niet te gebruiken. Onthoud wel dat (vrijwel) iedere interventie meteen rendement oplevert. Win voor de uitzendkracht en win voor de uitzendorganisatie!

>