Een beknopt overzicht van recente publicaties op het gebied van opleiding en ontwikkeling

Marco Hendrikse 20 mei 2021 3 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

Iedere maand verschijnen er nieuwe onderzoeken op het gebied van opleiding, training en ontwikkeling of zijn er publicaties over trends en ontwikkelingen op dit gebied. In dit artikel een overzicht van recente onderzoeken en ontwikkelingen.  

Allereerst de constatering dat er draagvlak is vanuit de top van organisaties voor het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Zo blijkt uit de 24e PwC CEO Survey dat CEO’s verantwoordelijkheid willen nemen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van het opleiden en gezond houden van mensen. Van de 141 ondervraagde Nederlandse CEO’s vindt tweederde dat zij moet bijdragen aan een goed opgeleide beroepsbevolking (67%).

Massale verschuiving van werk vraagt om omscholing

En die aandacht voor een goed opgeleide beroepsbevolking is bitter noodzakelijk, zo constateren onderzoekers van McKinsey en het World Economic Forum. We staan, zo stellen zij, aan de vooravond van een massale verschuiving van werk. De komende 10 jaar staat naar verwachting een derde van alle Europese banen op de tocht door een combinatie van COVID-19 en digitalisering. Het zijn vooral banen voor lager opgeleide werknemers waar de grootste uitdagingen liggen, maar op termijn veranderen alle banen. Er worden echter ook veel nieuwe banen gecreëerd. Denk bijvoorbeeld aan data-analisten, digitale marketeers, management- en organisatie-analisten, projectmanagers en adviseurs.

Gebrek aan leerbeleid en geen kennis van opleidingsbudget

Hoewel er dus draagvlak is vanuit de top van de organisatie zal er toch heel wat moeten gaan gebeuren om deze uitdaging op te pakken. Studytube concludeert in de Learning & Development Monitor 2021 dat:

  • Bijna een derde van de Nederlandse organisaties met meer dan 200 medewerkers geen leerbeleid heeft;
  • Tweerderde van de medewerkers en de helft van de leidinggevenden geen idee heeft of er een scholingsbudget beschikbaar is en hoe hoog dat dan is;
  • Er vaak geen consequenties aan verbonden zijn als medewerkers hun leerdoelen niet behalen;
  • Een derde van de medewerkers en 20% van de leidinggevenden niet op de hoogte zijn van de opleidingsmogelijkheden in hun organisatie;

Verantwoordelijkheid scholing

Medewerkers zien hun eigen ontwikkeling vaak niet als hun eigen verantwoordelijkheid. Uit een recent onderzoek van Randstad blijkt dat 70% van de werknemers haar eigen ontwikkeling ziet als de verantwoordelijkheid van overheid en werkgever. Jongeren, hoger opgeleiden en zelfstandigen zijn overigens veel vaker bereid om te investeren in hun eigen ontwikkeling, zo onderzochten Springest en Intermediair. Zij constateren dat ook de coronacrisis een boost heeft gegeven aan de scholingsbereidheid van medewerkers. Van de ondervraagden die het afgelopen jaar een training of opleiding heeft gevolgd geeft 45 procent aan dat zij zich liet bijscholen om meer kennis over de huidige werkzaamheden te vergaren.

Persoonlijke ontwikkeling

Opvallend genoeg, zo blijkt verder uit het onderzoek, koos de helft van de leergierigen voor een training of opleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dat is dus scholing die niet direct gerelateerd is aan het werk.

Dat heeft ook zeker toegevoegde waarde, zo benadrukt Gabriël Anthonio, hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, in PW. “Als bestuurder heb ik – binnen de kaders van de redelijkheid – nooit moeilijk gedaan over tijd en faciliteiten voor mensen die zeiden dat ze zich verder wilden ontwikkelen. Ook niet wanneer het ging om een cursus of een training die niet direct iets met het werk te maken had.” Vervolgens geeft hij nog een voorbeeld van een secretaresse die een opleiding MBO verpleegkunde wilde volgen. Na afronding van deze opleiding ging ze heel anders naar het secretariaatswerk kijken. Anthonio: “Tijdens de vergaderingen was ze niet meer alleen aan het notuleren, maar stelde ze soms ook heel goede verduidelijkingsvragen. Een leerzaam traject voor de betrokkene en de organisatie zelf.”

Heb je een vraag of ontvang je graag opleidingsadvies?

Of wil jij meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via artra@artra.nl of bel 026 333 75 72.

Bellen
Mailen

>