Arbeidsmarktdiscriminatie zorgt voor lagere winstgevendheid

Marco Hendrikse 22 juli 2020 3 min
Categorie: Grensoverschrijdend gedrag

Diversiteit wint. Dat is de veelzeggende titel van een onderzoeksrapport van McKinsey. De consultant heeft voor de derde keer een onderzoek gedaan naar de waarde van divers samengestelde teams. Zowel in 2014 als 2017 werd geconstateerd dat organisaties met divers samengestelde teams een hogere winstgevendheid hebben dan organisaties met minder divers samengestelde teams. Het laatste onderzoek in 2020 laat nog eens een versnelling zien van deze ontwikkeling. Nog niet eerder werd een zo sterk verband gevonden tussen divers samengestelde teams en het financieel beter presteren dan organisaties die dat niet hebben.

Man-vrouwverdeling

Voor het onderzoek werden meer dan 1000 organisaties uit 15 verschillende landen onderzocht. De 25 procent best scorende organisaties op het gebied van man-vrouwverdeling in managementteams hebben een 25 procent hogere kans om een bovengemiddelde winstgevendheid te realiseren in vergelijking met de 25 procent slecht scorende organisaties. In 2014 en 2017 was dit nog respectievelijk 15 en 21 procent.

Etnische en culturele diversiteit

Als gekeken wordt naar etnische en culturele diversiteit, dan zijn de verschillen nog groter. De 25 procent best scorende organisaties outperformen het slechtst scorende kwart met maar liefst 36 procent op het gebied van winstgevendheid.

Business case inclusie en diversiteit

Bron: Diversity wins, McKinsey 2020

Beleid op het gebied van diversiteit en inclusie

Organisaties die goed scoren op het gebied van diversiteit en inclusie zijn daar echt actief en structureel mee bezig, zo blijkt uit het onderzoek. Alles wat je aandacht geeft, groeit.

De onderzoekers identificeren vijf best practices:

  • Organisaties moeten talent van divers pluimage binnenhalen en bevorderen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve cultuur.
  • Niet alleen HR, maar ook leiders en managers moeten zeer actief bezig met het bevorderen van inclusie en diversiteit.
  • Iedereen binnen de organisatie moet gelijke kansen krijgen. Dat lijkt een open deur, maar in veel organisaties is dit – ook door onbewuste bias en vooroordelen – nog lang niet het geval. De onderzoekers raden dan ook het gebruik van analytics tools aan om te achterhalen of bijvoorbeeld promotiekansen eerlijk en transparant zijn.
  • Openheid en het rigoureus aanpakken van microagressie. Er moet een zero-tollerance beleid zijn voor discriminatie en pesten. Managers moeten getraind worden op het herkennen van dit gedrag en er vervolgens naar handelen.
  • Bouwen aan een inclusieve cultuur waar iedereen zich thuisvoelt. Medewerkers moeten echt voelen dat ze zichzelf mogen zijn op de werkvloer. Managers moeten veel aandacht besteden aan verbinding en het creëren van een hechte community.

In Nederland overigens voert slechts 20 procent van de organisaties een actief diversiteitsbeleid, zo blijkt uit het HR-trends onderzoek van Berenschot. In dit onderzoek geeft 66 procent van de respondenten aan niet actief te sturen op diversiteit.

Business case voor diversiteit en inclusie

De titel van het McKinsey-rapport (Diversity wins) laat aan duidelijkheid niet veel te wensen over. Een positieve businesscase voor diversiteit en inclusie is heel makkelijk te maken. Weliswaar moet geïnvesteerd worden in beleid en acties op het gebied van diversiteit en inclusie. Maar daar staat een veel hogere winstgevendheid tegenover.

Recruiter, draag bij aan de winstgevendheid

Maar het begint dus bij het aannemen van talent met een meer diverse achtergrond. En daar gaat het nog vaak mis. Liefst 43 procent van de meldingen over arbeidsmarktdiscriminatie gaat over werving en selectie. Mensen worden afgewezen vanwege een specifieke herkomst, voor het dragen van hoofddoeken of op basis van een niet-westerse naam. Of er wordt in de vacaturetekst specifiek verwezen naar geslacht of leeftijd. Voor recruiters biedt het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie een mooie kans. Zij kunnen aantonen dat zij door het aannemen van divers talent bijdragen aan de winstgevendheid van de organisatie….

Tip: diverse e-learnings op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie en pesten vind je hier.

>