Algemeen Verbindend Verklaring uitzend-cao met een jaar verlengd

Marco Hendrikse 8 december 2022 1 min
Categorieën: Uitzend-cao, Uitzendbranche

In De Staatscourant van 1 december maakte het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de algemeenverbindendverklaring (AVV) van de huidige cao voor uitzendkrachten met een jaar verlengd wordt. De cao is nu verlengd voor de periode van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024.

Cao-afspraken gelden voor alle organisaties in de branche

Dat de cao Algemeen Verbindend Verklaard is betekent dat deze geldt voor alle ondernemingen die actief zijn in het bemiddelen van personeel. De cao-afspraken gelden dus niet uitsluitend voor de bedrijven en werknemers die aangesloten zijn bij de werkgevers- en werknemerspartijen die de cao hebben afgesloten. Ze zijn nu van toepassing op alle overige bedrijven in de betreffende sector die aan de cao-definitie voldoen.

Verzoek AVV

Cao-partijen die onderhandelen over een nieuwe uitzend-cao hadden afgesproken de cao met een jaar te verlengen als er vóór het verlopen geen nieuwe cao wordt afgesproken. Momenteel onderhandelen de vakbonden met ABU en NBBU nog over een nieuwe cao. Omdat (lang) niet zeker is of er voor 1 januari 2023 een onderhandelingsresultaat ligt, is bij het Ministerie van SZW een verzoek tot verlenging van de algemeenverbindendverklaring aangevraagd. Het Ministerie heeft deze aanvraag nu dus gehonoreerd.

>