Aanbrengpremie meest gebruikte middel om medewerkers te werven

Marco Hendrikse 17 mei 2023 2 min
Categorieën: Arbeidsmarkt, Recruitment

Volgens recent onderzoek van de werkgeversvereniging AWVN heeft negen van de tien werkgevers last van een tekort aan personeel. Het verloop is hoog en alle mogelijke middelen om nieuw personeel binnen te halen worden ingezet. Het meest populaire middel voor het werven van personeel is momenteel de aanbrengpremie.

Grote zorgen over personeelstekorten

In april 2023 vroeg de AWVN 415 werkgevers naar hun ervaringen met het behouden en werven van personeel. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport ‘Vissen in een lege vijver’. De belangrijkste conclusie: werkgevers maken zich grote zorgen over personeelstekorten. Door openstaande vacatures loopt de werkdruk op en vallen (overgebleven) medewerkers uit. Dit zorgt voor nog meer werkdruk en nog meer vacatures. Zie hier de vicieuze cirkel waarin werkgevers belanden.

Werkgevers geven aan vooral moeite te hebben met het vinden van MBO- en HBO-geschoold personeel. Vooral op het gebied van Techniek, Productie en ICT. Enige ervaring is ook gewenst, hoewel een derde van de werkgevers aangeeft geen eisen te stellen aan de werkervaring.

Hoog personeelsverloop

Vacatures ontstaan vanwege uitbreiding van bijvoorbeeld de productiecapaciteit. Maar ook het verloop, en dus de vervangingsvraag, is hoog. De ondervraagde werkgevers rapporteren een gemiddeld personeelsverloop over 2022 van 12 procent. Daar zitten uitschieters bij tot wel 50 procent.

Aanbrengpremie steeds populairder

Steeds vaker trekken werkgevers de portemonnee om personeelstekorten op te lossen, zo constateert AWVN. Vooral het bieden van een aanbrengpremie is populair. 6 op de 10 werkgevers geeft aan deze maatregel in te zetten.

Werkgevers zetten dus referral recruitment in voor het vervullen van hun vacatures. Zij vragen hun eigen medewerkers om geschikte kandidaten aan te dragen. Iedere medewerker heeft immers een netwerk waarin potentiële nieuwe medewerkers zitten. Door middel van een aanbrengpremie, dat hoeft overigens niet per se een financiële vergoeding te zijn, worden medewerkers gestimuleerd om dit netwerk aan te boren.

Tip! Lees ook: Het implementeren van een referral recruitmentprogramma

Nieuwe medewerkers kunnen meteen profiteren van het feit dat zij ‘schaars’ zijn. Werkgevers zijn steeds vaker bereid om nieuwe medewerkers hoger in te schalen, hogere (reiskosten)vergoedingen te verstrekken of een arbeidsmarkttoeslag te geven (21%).

Toekomst

En wat verwachten werkgevers dan ten aanzien van het personeelstekort in de toekomst? Helpen alle maatregelen? Daarover zijn werkgevers somber. Slechts 15% denkt dat de tekorten dit jaar zullen afnemen. Ruim een kwart verwacht zelfs grotere tekorten. Dit is dan wel weer een halvering ten opzichte van 2021. Toen verwachtte maar liefst 59% van de werkgevers toenemende tekorten.

Vergrijzing

Een afkoelende economie zal wellicht de vraag naar nieuw personeel (wat) afremmen. Daar tegenover staat volgens arbeidsmarktadviseur Rob Witjes van het UWV “een structurele krapte door de vergrijzing“. Volgens Witjes gaan we de effecten van vergrijzing pas in de komende jaren merken.

Onbenut potentieel

Werkgevers zullen er dus alles aan moeten blijven doen om hun personeel te behouden en aantrekkelijk te zijn voor nieuwe medewerkers. Ook is er nog onbenut arbeidspotentieel. Werkgevers zullen zich bij het werven van personeel open moeten stellen voor alternatieve doelgroepen.

>