Consultancy

Heb je een opleidingsvraagstuk of ontvang je graag advies over je positionering of dienstverlening?

Iedere organisatie heeft wel eens behoefte aan advies, aan een expert die even meekijkt. Iemand die frisse kennis en ideeën meebrengt. Of een second opinion kan geven. artra kan daarbij ondersteunen. En zoals je van ons gewend bent pakken wij dat op praktische wijze aan. Onze adviezen zijn dan ook meteen in praktijk te brengen. Daarnaast is het gehele traject transparant. We doen niet schimmig over allerlei bijkomende kosten. Gewoon een helder traject met een oplossing voor jouw vraagstuk.

(Flex-)Organisaties kunnen artra inschakelen voor advisering over:​

(Flex-)Organisaties kunnen artra inschakelen voor advisering over:​

Opleidingskundige vraagstukken

Voorbeeldvragen kunnen zijn:

 • Hoe richt ik een academy in?
 • Hoe kunnen we ons opleidingsbeleid het beste vormgeven zodat het bijdraagt aan onze strategische doelstellingen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de talenten van onze medewerkers het beste tot hun recht komen?
 • Hoe kunnen leerlijnen bijdragen aan de interne mobiliteit? Hoe richten we die leerlijnen dan het beste in?
 • Welke opleidingsvormen zijn voor ons het meest geschikt?
 • Kun je ons huidige opleidingsbeleid eens doorlichten en adviseren over bijsturing?

Positionering en dienstverlening flexorganisatie

Voorbeeldvragen kunnen zijn:

 • Welke diensten kan ik als uitzendonderneming het beste aanbieden met het oog op actuele arbeidswetgeving?
 • Moet ik payrolling overzetten naar uitzenden? Hoe dan?
 • Hoe wijzig ik mijn positionering van payroller naar uitzender?
 • Welke competenties moeten mijn medewerkers hebben om de strategie uit te voeren?
 • Welke competenties moeten mijn medewerkers hebben om ook in de toekomst concurrerend te zijn?

Opleidingskundige vraagstukken

Voorbeeldvragen kunnen zijn:

 • Hoe richt ik een academy in?
 • Hoe kunnen we ons opleidingsbeleid het beste vormgeven zodat het bijdraagt aan onze strategische doelstellingen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de talenten van onze medewerkers het beste tot hun recht komen?
 • Hoe kunnen leerlijnen bijdragen aan de interne mobiliteit? Hoe richten we die leerlijnen dan het beste in?
 • Welke opleidingsvormen zijn voor ons het meest geschikt?
 • Kun je ons huidige opleidingsbeleid eens doorlichten en adviseren over bijsturing?

Positionering en dienstverlening flexorganisatie

Voorbeeldvragen kunnen zijn:

 • Welke diensten kan ik als uitzendonderneming het beste aanbieden met het oog op actuele arbeidswetgeving?
 • Moet ik payrolling overzetten naar uitzenden? Hoe dan?
 • Hoe wijzig ik mijn positionering van payroller naar uitzender?
 • Welke competenties moeten mijn medewerkers hebben om de strategie uit te voeren?
 • Welke competenties moeten mijn medewerkers hebben om ook in de toekomst concurrerend te zijn?

Onderdelen consultancytraject:

1. Intake

(max. 2 uur)

Tijdens de intake wordt het volgende in kaart gebracht:

 • het probleem / de uitdaging
 • doelstelling(en)
 • het gewenste resultaat
 • doorlooptijd
 • praktische vragen, zoals resources (budget, medewerkers, rolverdeling)

2. Opdrachtbevestiging

Het intakegesprek vormt de basis voor een opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging komen bovenstaande punten aan de orde en worden de verschillende onderdelen van het adviestraject beschreven. Deze opdrachtbevestiging wordt door de opdrachtgever ondertekend.

3. (Eventueel) Vooronderzoek

(op basis van nacalculatie)

Soms zal het voorkomen dat uit het intakegesprek blijkt dat eerst nader onderzoek moet worden verricht naar de aard van het probleem of om de huidige stand van zaken vast te stellen of te meten.

4. Adviesnotitie

 (max 20 uur)

Naar aanleiding van het intakegesprek en het eventuele vooronderzoek wordt een adviesnotitie (maximaal 10 pagina’s) opgesteld. Deze notitie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Managementsamenvatting
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding (aanleiding adviesaanvraag/probleemstelling) 
 • Het (voor)onderzoek 
 • Het advies (inclusief organisatorische consequenties, benodigde middelen, tijdsinvestering)

5. Eventuele aanpassingen notitie op basis van feedback opdrachtgever

(op basis van nacalculatie)

6. Telefonische toelichting adviesnotitie

(1 uur)

7. Uitvoering / implementatie

(op basis van nacalculatie; niet op basis van detachering)

8. Evaluatiegesprek / Nazorg

(max 2 uur)

Na oplevering van het advies volgt een evaluatieafspraak. In dit gesprek kunnen eventuele resterende vragen naar aanleiding van het adviesrapport beantwoord worden. Als de verwachting is dat nog meer vragen zullen volgen, worden daar afspraken over gemaakt (kosten, frequentie).

Tarief

€200 per uur, exclusief btw en (eventuele) reiskosten.

Ontvang je graag meer informatie?

Informeer voor de mogelijkheden bij onze accountmanagers via 026 3337572 of artra@artra.nl

>