Hoe kunnen we helpen?

Zorgplicht (Arbo)

Betekenis van zorgplicht arbo

De zorgplicht uit de Arbowet houdt in dat de werkgever verplicht is om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen. Werkgevers moeten voldoen aan de zorgplicht door onder andere het opstellen van een RI&E, risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak bij gezondheidsrisico’s (zoals bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen).

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ARBO ArtsARBO-wet (arbeidsomstandigheden wet)

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>