Hoe kunnen we helpen?

WSF (Wet studiefinanciering)

Betekenis

De Wet studiefinanciering voorziet in een lening van de overheid voor studenten om hun studie te bekostigen. Dit wordt ook wel het studievoorschot genoemd.

Het studievoorschot (voorheen basisbeurs) is een lening van de overheid tegen voordelige voorwaarden. Het is niet verplicht om een lening af te sluiten. De WSF geldt voor studenten in het beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en aan de universiteit. Studiefinanciering wordt verleend vanaf 18 jaar.

Studentenreisproduct

Om naar de opleiding te kunnen reizen kunnen studenten een studentenreisproduct krijgen. Dit is onderdeel van de studiefinanciering. Hiermee kan een student gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.

Aanvullende beurs

Studenten van minder draagkrachtige ouders kunnen op dit studievoorschot eventueel een aanvullende beurs krijgen. De hoogte van de aanvullende beurs is niet alleen afhankelijk van het inkomen van de ouders. Er wordt ook gekeken naar eventuele schoolgaande of studerende broers of zussen, en of zij een aanvullende beurs hebben aangevraagd. De aanvullende beurs wordt een gift als de student binnen 10 jaar het diploma haalt.

Uitvoering

De WSF wordt uitgevoerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>